A A A K K K
для людей із порушенням зору
Костринська територіальна громада
Костринська сільська рада Ужгородського району Закарпатської області

Адміністративні послуги

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ / ПЕРЕБУВАННЯ

                                           (назва адміністративної послуги)

_____________        _Костринська сільська рада________________________________

 (найменування субєкта надання адміністративної послуги)

 

 

Інформація про субєкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження:

виконавчого органу місцевого самоврядування

89022 Закарпатська область Ужгородський  район

село Кострино 47

2

Інформація щодо режиму роботи виконавчого органу місцевого самоврядування

Понеділок з 08.00 год. до 17.00 год.

Вівторок з 08.00 год. до 17.00 год.

Середа з 08.00 год. до 17.00 год.

Четвер з 08.00 год. до 17.00 год.

П'ятниця з 08.00 год. до 17.00 год.

Перерва з 12.00 год. до 13.00 год.

Вихідні дні: субота, неділя

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт виконавчого органу місцевого самоврядування

37-2-47

kostrino@ukr.net

https://kostrynska-gromada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4

Закони України

   Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»;

 

Закон України «Про адміністративні послуги»;

 

Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України"

5

Акти Кабінету Міністрів України

        Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру»;

       Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. №691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини";

      Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. №1113 "Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту "check"

6

Акти центральних органів виконавчої влади України

     Наказ МВС від 16 серпня 2016 року № 816 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.09.2016 р. за №1241/29371;

     Наказ МЗС від 22.12.2017 р. №573 "Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.01.2018 р. за №77/31529

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для одержання адміністративної послуги

        Заява фізичної особи / законного представника / представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законному порядку,  за встановленою формою.

8

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

Реєстрація місця проживання

Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

1. Заяву за формами, наведеними відповідно у додатках 6, 7 або 8 до Правил реєстрації місця проживання.

2. Документ до якого вносяться відомості про місце проживання (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист,).

Документ до якого вносяться відомості про місце перебування (довідка про звернення за захистом в Україні).

3. Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 16-річного віку та не оформили паспорт громадянина України).

4. Квитанцію про сплату адміністративного збору або роздруковану квитанцію з використанням програмного продукту "check" або інформацію (реквізити платежу) про сплату адміністративного збору в будь-якій формі* (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця  проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу).

У разі здійснення реєстрації місця проживання новонародженої дитини або реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років в електронній формі відповідно до "Порядку надання комплексної послуги "еМалятко", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини", сплата адміністративного збору фіксується в інформаційно-телекомунікаційній системі органу реєстрації, через яку подавалася заява в електронній формі.

5. Документи що підтверджують:

право на проживання в житлі – ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація особи здійснюється за згодою власника / співвласників житла, наймача та членів його сім'ї на реєстрацію місця проживання (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх за адресою реєстрації місця проживання батьків / одного з батьків або законного представника / представників);

право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи – довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою, згідно з додатком 9, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);

проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, - довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації  місця проживання (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби).

6. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

7. Заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання за  формою згідно з  додатком 11 до  Правил реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

У разі подання заяви представником  особи додатково подаються:

документ, що посвідчує особу представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява  подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків за письмової згоди другого з батьків у  присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Реєстрація місця проживання новонародженої дитини або реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років в електронній формі відповідно до "Порядку надання комплексної послуги "еМалятко", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини", здійснюється виключно на підставі відомостей, отриманих в порядку інформаційної взаємодії з Державним реєстром актів цивільного стану громадян.

Місце проживання дитини віком до 14 років, до "Порядку надання комплексної послуги "еМалятко", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини",  може бути зареєстровано за заявою батьків чи одного з них, поданою в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису через інформаційно-телекомунікаційну систему органу реєстрації, яка забезпечує функціонування реєстру територіальної громади.

Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років в електронній формі здійснюється виключно за умови, що така реєстрація здійснюється за наявним у реєстрі територіальної громади зареєстрованим місцем проживання батьків чи одного з них.

Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років в електронній формі здійснюється виключно на підставі заяви, поданої в електронній формі, без подання інших документів, визначених Правилами реєстрації місця проживання.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами згода батьків на реєстрацію місця проживання дитини віком до 14 років підтверджується їх кваліфікованими електронними підписами або засвідчується кваліфікованим електронним підписом нотаріуса.

Відомості щодо прізвища, імені, по батькові (за наявності) дитини, батьків чи одного з них, номера та серії свідоцтва про народження дитини, зазначені в заяві, перевіряються на відповідність даним Державного реєстру актів цивільного стану громадян  через інформаційно-телекомунікаційну систему ДМС.

Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе заявник, якщо інше не встановлено судом.

 

Зняття з реєстрації місця проживання

Для зняття з реєстрації місця проживання особа або її представник подає заяву за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання.

У визначених законодавством випадках, зняття з реєстрації місця проживання здійснюється на підставі:

- рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

- свідоцтва про смерть;

- повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

- інших документів, які свідчать про припинення:

підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні);

підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);

підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

Зняття з реєстрації місця проживання на підставах, визначених в абзацах восьмому та дев’ятому цього пункту, здійснюється за клопотанням уповноваженої особи спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або за заявою власника/наймача житла або їх представників.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

Разом із заявою особа подає:

- документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання кщо дитина не досягла 16 років не оформила паспорт громадянина України - подається її свідоцтво про народження;

- квитанцію про сплату адміністративного збору або роздруковану квитанцію з використанням програмного продукту "check" або інформацію (реквізити платежу) про сплату адміністративного збору в будь-якій формі*;

- військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу представника;

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами).

Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Зняття з реєстрації місця проживання у зв'язку з вибуттям особи на постійне проживання за кордон здійснюється на підставі наданого такій особі територіальним органом ДМС або закордонною дипломатичною установою України відповідного повідомлення, зокрема - про необхідність зняття з реєстрації місця проживання в Україні, яке особа або її представник подає разом із відповідною заявою.

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

         Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до органу реєстрації (у тому числі до центру надання адміністративних послуг), повноваження якого поширюється на відповідну адміністративно – територіальну одиницю.

10

Платність надання адміністративної послуги

        Адміністративна послуга є платною.

 

10.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких  стягується плата

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;

 

Закон України «Про адміністративні послуги»;

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»;

 

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

10.2

Розмір та порядок внесення плати за  адміністративну послугу

       За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір:
       у разі звернення особи протягом встановленого Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» строку у розмірі 0,0085 мінімальної заробітної плати
         у разі звернення особи з порушенням встановленого вказаним Законом строку –  у розмір 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.
         У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.
1Відповідно до пункту 4 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 06.12.2016 р. №1774-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", мінімальна заробітна плата, після набрання чинності вказаним Законом, не застосовується для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг.
1До внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг, вона застосовується у розмірі - 1600 гривень.

10.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати за послугу

 

Адміністративний збір: - у разі звернення особи протягом встановленого Законом строку (30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання. При реєстрації новонароджених дітей – протягом 3 місяців з дня реєстрації народження) – у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати з її розрахунку у розмірі 1600 грн. (13,60 грн.); - у разі звернення особи з порушенням встановленого законом строку – у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати з її розрахунку у розмірі 1600 грн. (40,80 грн.). У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну

 

 

Номер рахунку: UA288999980334189879000007395

Банк: Державна казначейська служба України м.Київ (ЕАП)

МФО:899998

Код платежу : 22012500

Отримувач платежу:ГУК у Зак.обл/Костринська ТГ/22012500

Код отримувача ( ЄДРПОУ):37975895

Призначення платежу: Плата за надання інших адміністративних послуг

 

11

Строк надання адміністративної послуги

У день безпосереднього  звернення особи чи в день подання особою або її представником документів/в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг.

У разі здійснення реєстрації місця проживання дитини в електронній формі відповідно до "Порядку надання комплексної послуги "еМалятко", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини", адміністративна послуга надається в день подання особою документів або не пізніше наступного робочого дня, у разі їх отримання поза робочим часом органу реєстрації.

12

Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

  1. Особа не подала документів або інформації, необхідних для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання ( тому числі. у разі непідтвердження за допомогою програмного продукту "check" інформації про сплату адміністративного збору**);
  2. Подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація;
  3. Для реєстрації/зняття з реєстрації звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку.

 

       Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику.

Рішення про відмову в реєстрації місця проживання з підстави неподання необхідних документів не може бути прийнято у разі проведення державної реєстрації місця проживання новонародженої дитини відповідно до "Порядку надання комплексної послуги "еМалятко", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини".

13

Результат надання адміністративної послуги

        Внесення відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання до паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

Відомості про реєстрацію місця перебування – до довідки про звернення за  захистом в Україні.

        Відомості про реєстрацію/зняття  з реєстрації місця проживання вносяться до паспорта громадянина України:

        у вигляді книжечки (зразка 1993 року) – шляхом проставлення в ньому штампа реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 1 до Правил реєстрації місця проживання, або штампа зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 2 до вказаних Правил;

        у формі картки (зразка 2015 року) – шляхом внесення інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано у такий паспорт, у разі наявності робочих станцій та підключення органу реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру.

         У разі непідключення органу реєстрації до Реєстру особі видається довідка про реєстрацію або  зняття з реєстрації місця проживання, а внесення інформації до безконтактного електронного носія здійснюється територіальним підрозділом ДМС на підставі такої довідки.

14

Способи отримання відповіді (результату)

        Звернення до органу реєстрації (у тому числі до центру надання адміністративних послуг), повноваження якого поширюється на відповідну адміністративно-територіальну одиницю.

Про факт реєстрації місця проживання за заявою, поданою в електронній формі відповідно до "Порядку надання комплексної послуги "еМалятко", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини", орган реєстрації, у день внесення відповідної інформації до реєстру територіальної громади, надсилає повідомлення заявнику за допомогою електронних засобів комунікації (смс-повідомлення, електронна пошта, інші засоби зв'язку).

15

Примітка

        У разі проживання особи без реєстрації місця проживання, до неї застосовуються заходи адміністративного впливу відповідно до статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення (санкція –  попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

         Розгляд  справ про адміністративні   правопорушення   і   накладення   адміністративних стягнень покладено на виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

         Від імені виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 вказаного Кодексу (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження в центрі надання адміністративних послуг), мають право адміністратори центрів надання адміністративних послуг.

       

 

__________

* У разі подання особою або її представником інформації (реквізитів проведеного платежу) про сплату адміністративного збору в будь-якій формі, за якою може бути перевірено факт оплати із використанням програмного продукту "check", реквізити платежу (код квитанції) вносяться до графи "Службові відмітки" Заяви про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання, а квитанція про сплату адміністративного збору роздруковується відповідальним працівником органу реєстрації / центру надання адміністративних послуг за допомогою програмного продукту "check".

Інформація (код квитанції) про сплату адміністративного збору (без надання документу, який підтверджує сплату) надається заявником тільки у разі наявності у працівника органу реєстрації / центру надання адміністративних послуг технічної можливості здійснити роздруківку квитанції за допомогою програмного продукту "check" під час прийому документів.

 

** Відмова заявнику в прийнятті документів надається у разі не підтвердження працівником органу реєстрації / центру надання адміністративних послуг за допомогою програмного продукту "check" інформації про сплату адміністративного збору, яку надав заявник під час подання документів (перевіряється у разі подання заявником коду квитанції).

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь