Костринська територіальна громада
Костринська сільська рада Ужгородського району Закарпатської області

Звіт про виконання бюджету

Дата: 15.02.2022 16:27
Кількість переглядів: 535

Фото без опису                                                             

 

 

 

 

 

                                                           Україна

Костринська  сільська   рада

Ужгородський  район Закарпатська область

                                               VII сесія VIII скликання

                                               (третє пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

  15  лютого 2022  року № 398                                                                с.Кострино

 

 

 

 

Про завтвердження звіту про виконання

бюджету  Костринської сільської

ради за 2021 рік

 

07542000000

(код бюджету)

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України,

Костринська сільська рада   ВИРІШИЛА:           

 

        

 1. Затвердити звіт по доходах сільського бюджету  Костринської сільської ради за  2021 рік згідно з додатком 1 цього рішення.
 2. Затвердити звіт по видатках Костринської сільської ради  за  2021 рік згідно з додатком 2 цього рішення.
 3. Затвердити джерела фінансування сільського бюджету за 2021 рік.
 4. Додатки 1,2, 3  є його невід`ємною частиною.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань  фінансів та планування, соціально-економічного розвитку.

 

 

 

         Сільський  голова                                                     Василь ЧЕРЕВКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету

Костринської територіальної громади за 2021 рік

 

І.Загальна характеристика виконання  бюджету

До складу бюджету Костринської територіальної громади входять село Люта, село Вишка, село Костринська Розтока, село Кострино, село Сіль, село Домашин.

Доходи  загального фонду бюджету громади  за 2021 р. виконані в сумі 45 419,5 тис.грн, що складає 100,4 відс.

Доходи спеціального фонду виконані на суму 1 271,5 тис.грн. при уточненгому плані на рік 1 200,0 тис.грн.

Бюджет району по видатках виконано  на суму 45 225,1  тис.грн.,  в тому числі:

по загальному фонду - 43 222, 5  тис.грн.,

по спеціальному фонду – 2 002,6 тис.грн.

Станом на 01.01.2022 року залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів складають:

по загальному фонду – 2 250,6 тис.грн.

по спеціальному фонду –2 915,6  тис.грн.

 

 

 

ІІ. Показники  економічного розвитку регіону.

 

Протягом 2021 року громадою спільно з органами податкової служби проведено інвентаризацію платників податків та зборів та недопущення втрат місцевого бюджету.  З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності громади  особлива увага приділялась організаційним питанням створення та взаємодії відділів та структурних підрозділів, виконанню окремих завдань і заходів Програми економічного та соціального розвитку Великоберезнянського району на 2021 рік.

Основними бюджетоутворюючими підприємствами, надходження яких до загального  фонду  мають  найбільшу питому вагу є: відділ освіти- 4 666,9 тис.грн., АТ «Українська ЗАЛІЗНИЦЯ» -2194,1 тис. грн., ДП В.Березнянське ЛГ -1262,9”., Костринська т/г- 846,7 тис. грн., Ужанський НПП -564,0 тис. грн.

ІІІ.Доходи.                    

За 2021 рік до загального фонду сільського бюджету  надійшло податків та  зборів  в сумі 45 419,5 тис.грн.,  що   складає 104,4  відс. або на 161,7 тис.грн. більше  уточненого плану на рік.

 

Станом на 01.01.2022 р. податку на доходи  фізичних осіб  надійшло  в сумі 5 261,8  тис.грн. при  уточненому  плані 5 114,3 тис.грн., що складає 102,9 відс., або на 147,5 тис. грн. більше уточнених показників.

         Єдиного податку надійшло в сумі 1 001,3 тис.грн. при уточненому плані 948,6 тис.грн., що становить 105,6 відс., надпланові надходження складають 52,7  тис. грн.

         Податок  на майно виконано в сумі 3 237,1 тис.грн.,  що складає 100,6 відс., або на 18,2 тис.грн. більше уточненого плану, в тому числі плати за землю надійшло 2 108, 0 тис.грн.  при уточненому плані на рік 2 090,6 тис.грн.    

         Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів  в частині   деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло в сумі 95,4 тис.грн.при плані на рік 81,0 тис. грн.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів  (крім рентної плати за спеціальне використання  лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) надійшло в сумі 276,8 тис.грн. при уточненому плані 286,1 тис.грн.

Туристичного збору надійшло  в сумі 60,4 тис.грн.

Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло 6,2 тис.грн. при уточненому платі 2,0 тис.грн.

Інших надходжень надійшло  в сумі 0,1 тис.грн.

        

До спеціального фонду місцевих бюджетів за 2021 рік надійшло доходів в сумі  1 271,5  тис.грн. при  плані на рік 1200, 0 тис.грн. з них:

 до  бюджету розвитку-9,9 тис.грн.;

 власних надходжень бюджетних установ -789,4 тис.грн. в тому числі:

 плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльностю-54,2 тис.грн.

 інші джерела власних надходжень бюджетних установ -735,1 тис.грн.                            

 

Залишки коштів на рахунках спеціального фонду станом на 01.01.2022 р. становлять -702,3 тис.грн., з них:

-     кошти  бюджету  розвитку-9,9 тис.грн.;

- кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського  виробництва- 487,5 тис.грн.

- кошти на охорону навколишнього  природного середовища-204,9 тис.грн.

 

ІV.Видатки та заборгованість

 

Бюджет району по видатках загального фонду за  2021 рік виконано в сумі 43 222,5  тис.грн., що становить 95,8 відс. до плану з врахуванням змін.

По коду ТПКВК 0100 «Державне управління» використано кошти в сумі 7 320,9 тис.грн. при  уточненому плані на  рік 7 390, 9 тис.грн., що становить 99,1 відс. та 16,9 відс. до загальної суми видатків. На захищені статті використано кошти в сумі 7 175,8 тис.грн. при уточненому плані 7 220,1  тис.грн., що становить 99,4 відс.,  в тому числі на оплату праці з нарахуваннями використано кошти в сумі  7 075,8 тис.грн. при уточненому плані 7 120,1 тис.грн., що становить  99,4  відс.

По коду ТПКВК 1000 «Освіта» використано кошти в сумі 32 449,4 тис.грн. при уточненому  плані  34 156,6 тис.  грн., що становить 95,0 відс. та 75,1  відс. до загальної  суми видатків. На  захищені статті використано кошти в сумі 31 928,2 тис.грн. при уточненому плані 33 616,1 тис.грн., що становить 94,8 відс.,  в тому числі: на оплату праці з нарахуваннями використано 30 930,6 тис.грн. при уточненому плані 32 472,4 тис.грн., або 95,3 відс.  

На оплату комунальних послу та енергоносіїв використано 932,2 тис.грн., при уточненому плані  1019,7 тис.грн.

На харчування дітей у закладах дошкільної освіти та учнів загальноосвітніх шкіл району використано 63,6 тис.грн., при уточненому плані  122,2 тис.грн.

По коду ТПКВК  2000 «Охорона здоров’я»  використано  кошти  в сумі 368,2 тис.грн. при уточненому  плані 380,6 тис.грн., що становить 96,7 відс. та 0,9 відс. до загальної суми.  

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано кошти в сумі 105,7 тис.грн. по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на установи «Центру первинної медико-санітарної допомоги Ужгородського району.  

На фінансування програми «Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет жителів Костринської територіальної громади на 2021 рік» використано 106,5 тис. грн., програми «Забезпечення медичними препаратами хворих з нирковою  недостатністю в Костринській територіальній громаді на 2021 рік»   використано кошти в сумі 106 ,6 тис.грн.

По коду ТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» використано коштів в сумі 2050,2 тис.грн. при уточненому плані на рік 2065,2 тис. грн., що становить 99,34 відс. та 4,7 відс. до загальної суми видатків.

На «Фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2021 рік» використано кошти в сумі 26,2 тис.грн. при уточненому плані на рік 30,5 тис. грн.; програми «Надання одноразової допомоги на поховання деяких категорій населення громадян Костринської сільської ради в 2021 році» в сумі 12,0 тис. грн.

На утримання відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання с. Люта  (КТПКВК 3104) використано 1 900,5 тис.грн. при уточненому плані 1 902,5 тис.грн., що становить 99, 9 відс. На заробітну плату з нарахуваннями використано кошти в сумі 1 771,2 тис.грн. при уточненому плані 1 777,3 тис.грн., на придбання  продуктів харчування використано 6,8 тис.грн.

По коду ТПКВК 4000 «Культура і мистецтво» використано кошти в сумі 575,8  тис. грн. при уточненому плані 611,0 тис.грн., що складає 94,2 відс. Видатки на оплату праці з нарахуваннями складають 503,8 тис.грн. при уточненому плані 524,8 тис.грн., що становить 96,0 відс. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано  кошти в сумі 27,8 тис.грн. при  уточненому плані 37,0 тис.грн. На фінансування програми «Культурних-мистецьких заходів на 2021 рік»  використано кошти в сумі 44,2 тис.грн.

По коду ТПКВК 6000 «Житлово–комунальне господарство» видатки склали 385,2 тис.грн. при уточненому плані  465,0 тис.грн., що складає 82,8 відс.

На забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги використано кошти в сумі 200,0 тис. грн. для фінансування програми «Фінансової підтримки КП «Костринська агенція регіонального розвитку Костринської сільської ради» з питань розвитку житлово-комунального господарства на 2021-2023 роки»», на організацію благоустрою населених пунктів (КТПКВК 6030) за 2021 рік використано кошти в сумі  185,2 тис. грн.,  при уточненому плані 265,0 тис.грн., що становить 69,9 відс. на фінансування «Програми благоустрою населених пунктів Костринської сільської ради»

По коду ТПКВК 7000 «Економічна діяльність» профінансовано кошти в сумі 19,8 тис.грн. при уточненому плані 54,8 тис.грн., що складає 36,1 відс. для утримання жоріг місцевого значення в належному стані (розчистка снігу).

За рахунок субвенції з  місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм  соціально-економічного розвитку регіонів (КТПКВК 9800)   профінансовано кошти  в сумі 13,0 тис.грн., в тому числі на фінансування програм: «Матеріально-технічного забезпечення Великоберезнянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2021-2025 роки» -7,0 тис. грн., програму «Розвитку та удосконалення цивільного захисту Костринської територіальної громади, а також зміцнення матеріально-технічної бази ДПРЧ-2 Управління ДСНС України у Закарпатській області на 2021-2023 роки»-6,0 тис.грн.

 

По спеціальному фонду місцевих бюджетів  за 2021 рік використано коштів в сумі 2 002,6 тис.грн., при уточнених кошторисних призначеннях на рік 2 559,8 тис.грн., що становить 78,2 відс.

Видатки спеціального фонду в частині плати за послуги, що надаються бюджетними установами складають 61,7 тис.грн. при уточненому плані – 300,0  тис.грн., що становить 20,5 відс.

Видатки спеціального фонду проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ в сумі  770,7 тис.грн. при уточнених кошторисних призначеннях 770,7 тис.грн.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки складають 1 170,2 тис.грн., при уточненому плані 1 489,1 тис.грн., що становить 78,6 відс.

По коду ТПКВК 0100 « Державне управління» використано кошти в сумі 31,9 тис.грн. при уточненому плані 31,9 тис.грн., а саме придбано обладнання і предметів довгострокового користування.

По коду ТПКВК 1000 «Освіта» використано коштів в сумі 723,0 тис.грн. при уточнених кошторисних призначеннях на 2021 рік 1127,9 тис.грн., що становить 64,1 відс.

Поточні видатки складають 206,5тис.грн. при кошторисних призначеннях 426,5 тис.грн., з них на придбання матеріалів та інвентаря використано 18,4 тис. грн., на продукти харчування за рахунок батьківської плати у дитячих дошкільних закладах та школі-дитсад використано в сумі 188,2 тис.грн.

 На капітальні видатки використано коштів в сумі 516,4 тис. грн., в тому числі:

 • придбання обладнання та предметів довгострокового користування в  сумі 411,3 тис.грн.;
 • капітальний ремонт інших об’єктів в  сумі 105,1 тис.грн.:

-капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Лютянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Костринської сільської ради Ужгородського району, Закарпатської області (виготовлення проектно-кошторисної документації)-49,8 тис. грн;

-капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Костринського ліцею Костринської сільської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області –55,3 тис.грн.

По коду ТПКВК 2000 «Охорона здоров’я»  протягом 2021 року використано коштів в сумі 50,0 тис. грн. - співфінансування комунального некомерційного підприємства «Великоберезнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» для придбання медичного обладнання.

По коду ТПКВК 3000 «Соціальний захист  та соціальне забезпечення» видатки спеціального фонду складають 439,1 тис.грн.,  – видатки  на утримання стаціонарного відділення с. Люта.

По коду ТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство» використано коштів в сумі 350,9 тис.грн., при уточнених кошторисних призначеннях на рік  у сумі 450,9  тис.грн., що становить 77,8 відс.

По організації благоустрою населених пунктів (КТПКВК 6030) сільською радою за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету у сумі 200,0 тис.грн. та коштів бюджету територіальної громади у сумі 150,9 тис. грн. проведено капітальний ремонт огорожі кладовища с. Кострино.

По коду ТПКВК 7000 «Економічна діяльність» використано кошти в сумі 240,0 тис.грн. при уточненому плані-360,0 тис. грн., що становить  66,7 відс.

Поточні видатки використано в сумі 8,0 тис.грн. по (КТПКВК 7130) на проведення інвентазизації земельної ділянки.

 Капітальні видатки використано кошти в сумі 232,0 тис. грн.;

-виготовлення ПКД на капітальний ремонт автомобільної дороги 0 70203 «Кострино-Люта» використано 89,0 тис. грн;

-виготовлення ПКД на капітальний ремонт вулиці від буд. №176 до буд.№5, з виїздом на автомобільну дорогу С 070203 «Кострино-Люта в с. Вишка-49,5 тис. грн;

-виготовлення ПКД на капітальний ремонт вулиці від буд. №66 до буд. №111 в с. Домашин-49,5 тис. грн;

-виготовлення ПКД на капітальний ремонт дороги в с.Костринська Розтока вул. Верхня Розтока- 44,0 тис. грн.

По (КТПКВК 8340) використано кошти в сумі 99,4 тис. грн. на придбання урн та контейнерів для сміття.

По (КТПКВК 9760) використано кошти в сумі 63, 8 тис. грн. на співфінансування будівництва сміттєсортувального заводу на території Полянської територіальної громади відповідн6о дор договору про співробітництво територіальних громад.

 Пол (КТПКВК 9770) використано кошти в сумі 4,1 тис. грн.  для співфінансування обласного бюджету на придбання ноутбуків для педагогічних працівників заклавдів загальної середньої освіти.

Дебіторської заборгованості по загальному фонду станом на 01.01.2022 року немає.

Кредиторської заборгованістї по загальному фонду станом на 01.01.2022 року немає.

По спеціальному фонду за станом на 01.01.2022 року дебіторська та заборговансть складає 46,7 тис. грн. за програмою «Власний дім», що була облікована Закарпатським обласним «Фондом інвестування об»єктів соціальної сфери та промисловості»  відповідно до передавального акту від 22.12.2021 року №428.

 

V. Фінансування

 

Станом на 01.01.2022 року залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів складають:

по загальному фонду  2 250,6 тис.грн.; в тому числі:

-залишки загального фонду-792,5 тис.грн.;

-залишки освітньої субвенції-1422,5 тис.грн.;

-залишки субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами -14,6 тис.грн.;

-залишки субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості- 21,0 тис.грн.

по спеціальному фонду -702,5  тис.грн., в тому числі:

-бюджет розвитку-9,9 тис.грн.;

-охорона навколишнього природного середовища-204,9 тис.грн.;

-відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва-487,5 тис.грн.

Протягом 2021 року Костринською територіальною громадою не розміщувалися кошти на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків .

 

VІ.Кредитування

 

Протягом 2021 року надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі не проводилось.

 

VІІ. Міжбюджетні   трансферти

 

За 2021 рік сільським бюджетом отримано офіційних трансфертів з державного бюджету в сумі 31 511,7 тис.грн., в тому числі:

базова дотація – 8 725,4 тис.грн.,

субвенції – 22 765,3   тис.грн., з них:

освітньої субвенції – 22 744,3 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 21,0 тис.грн.;

дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам–2 899,9 тис.грн., в тому числі :

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2 699,9 тис.грн.;

- дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 200,0 тис.грн.

субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 987,9 тис.грн., в тому числі:

 • субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок  відповідної субвенції з державного бюджету-23,7 тис.грн;
 • субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету-227,6 тис. грн;
 • інші субвенції з місцевого бюджету-630,0 тис. грн;
 • субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров»я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету-106,6 тис. грн.

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                        Ірина  ВАТРАЛЬ

  Виконання доходів сільського бюджету    
  за  2021 рік    
                       
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд     Спеціальний фонд     Всього по обох фондах  
    Уточнений план на звітній період Виконання на звітну дату % виконання до уточненого плану на рік Уточнений план на звітній період Уточнений план на 2021 рік
(кошторис власні надходження)
Виконання на звітну дату % виконання до уточненого плану на рік Уточнений план на звітній період (спецфонд кошторисні призначення) Виконання на звітну дату % виконання  до уточненого плану на рік
10000000 Податкові надходження 6 970 900,00 7 095 992,96 101,8 0   163,29 0 6 970 900,00 7 096 156,25 101,8
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 5 114 313,00 5 261 764,02 102,3     163,29   5 114 313,00 5 261 927,31 102,3
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 5 114 313,00 5 261 764,02 102,3     163,29   5 114 313,00 5 261 927,31 102,3
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 5 114 313,00 5 266 325,75 103,0         5 114 313,00 5 266 325,75 103,0
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 0,00 0,00           0,00 0,00  
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 0,00 277,20 0,0         0,00 277,20  
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 0,00 -4 838,93 0,0         0,00 -4 838,93  
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 367 100,00 372 271,80 139,3         367 100,00 372 271,80 139,3
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  367 100,00 372 271,80 139,3         367 100,00 372 271,80 139,3
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  81 000,00 95 422,24 117,8         81 000,00 95 422,24 117,8
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  286 100,00 276 849,56 96,8         286100,00 276849,56 96,8
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 0,00 0,00 0,0              
13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення 0,00 0,00 0,0              
13030000 Рентна плата за користування надрами                 0,00  
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення                    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   72 000,00 76 443,34 106,2         72 000,00 76 443,34 106,2
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)                     
14021900 Пальне                    
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)                     
14031900 Пальне                    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  89 700,00 101 840,34 113,5         89 700,00 101 840,34 113,5
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  89 700,00 101 840,34 113,5         89 700,00 101 840,34 113,5
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 3 218 900,00 3 237 070,22 100,1         3 218 900,00 3 237 070,22 100,1
18010000 Податок на майно  3 218 900,00 3 237 070,22 100,1         3 218 900,00 3 237 070,22 100,1
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  6 700,00 37,11 0,6         6 700,00 37,11 0,6
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  9 300,00 15 405,35 165,7         9 300,00 15 405,35 165,7
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  22 800,00 9 674,17 42,4         22 800,00 9 674,17 42,4
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  403 300,00 410 876,03 101,8         403 300,00 410 876,03 101,8
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  2 090 600,00 2 108 041,41 100,1         2 090 600,00 2 108 041,41 100,1
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  421 200,00 449 590,23 106,7         421 200,00 449 590,23 106,7
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  191 000,00 137 528,74 72,0         191 000,00 137 528,74 72,0
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  74 000,00 105 917,18 143,1         74 000,00 105 917,18 143,1
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб                     
18030000 Туристичний збір 60 700,00 60 383,37 94,4         60 700,00 60 383,37 94,4
18030100 Туристичний збір,сплачений юридичними особами 26 900,00 10 928,18 108,1         26 900,00 10 928,18 108,1
18030200 Туристичний збір,сплачений фізичними особами 33 800,00 49 455,19 145,0         33 800,00 49 455,19 145,0
18050000 Єдиний податок   948 600,00 1 000 245,51 109,8         948 600,00 1 000 245,51 109,8
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  356 400,00 385 426,48 108,1         356 400,00 385 426,48 108,1
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  592 200,00 614 819,03 103,8         592 200,00 614 819,03 103,8
19000000 Інші податки та збори        0   163,29 0   163,29  
19010000 Екологічний податок            163,29     163,29  
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)       0   150,99 0   150,99  
19010200 Надходження від скидів            12,30 0   12,30  
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини                     
20000000 Неподаткові надходження   2 000,00 6 241,50 339,4 600 000,00   918 486,41 65,3 602 000,00 924 727,91 404,7
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльносі       0,00   129 139,97     129 139,97  
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського       0,00   129 139,97     129 139,97  
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  2 000,00 6 213,00 334,8         2 000,00 6 213,00 334,8
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 2 000,00 6 213,00 333,0           6 213,00 333,0
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань                    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 2 000,00 6 213,00 310,7         2 000,00 6 213,00 310,7
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень                     
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл                    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном                      
22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності                    
22090000 Державне мито   0,00 28,50 0,0           28,50  
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   0,00 28,50 0,0           28,50  
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України                      
24000000 Інші неподаткові надходження   0,00 73,83 0,0           73,83  
24060000 Інші надходження     73,83 0,0           73,83  
24060300 Інші надходження                      
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності                     
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо 0,00 73,83 0,0           73,83  
25000000 Власні надходження бюджетних установ         600 000,00   789 346,44 102,93 600 000,00 789 346,44 65,3
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством        600 000,00   54 241,65 2,48 600 000,00 54 241,65  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю        300 000,00   53 870,65 0 300 000,00    
25010200 Надходження бюджетних установ       300 000,00   0,00 0 300 000,00    
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)           371,00     371,00  
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ             457 587,61 0   577 334,01  
25020200 Надходження що утримуються           577 334,01 0   577 334,01  
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки            157 770,78 0   157 770,78  
30000000 Доходи від операцій з капіталом           9 880,00 0   9 880,00  
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів           9 880,00 0   9 880,00  
33010000 Кошти від продажу землі           9 880,00 0   9 880,00  
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільгосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим           9 880,00 0   9 880,00  
40000000 Офіційні трансферти   35 456 482,00 35 378 516,28 99,6 200000   200000   35 656 482,00 35 578 516,28 99,6
41000000 Від органів державного управління   35 456 482,00 35 378 516,28 99,6 200000   -200000   35 656 482,00 35 178 516,28 99,6
41020000 Дотація з державного бюджету 8 725 400,00 8 725 400,00 100,0 0,00       8 725 400,00 8 725 400,00 100,0
41020100 Базова дотація 8 725 400,00 8 725 400,00 100,0 0,00       8 725 400,00 8 725 400,00 100,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 22 765 300,00 22 765 300,00 100,0         22 765 300,00 22 765 300,00 100,0
41035500 Cубвенціяз державного бюджету місцевий бюджетам на реалізацію заходів, спрямованох на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості 21 000,00 21 000,00 100,0     143000,00   21 000,00 164 000,00 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  22 744 300,00 22 744 300,00 100,0         22 744 300,00 22 744 300,00 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2 899 900,00 2 899 900,00 100,0     0,00 0,00 2 899 900,00 2 899 900,00  
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 2 699 900,00 2 699 900,00 100,0         2 699 900,00 2 699 900,00 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 743 900,00 743 900,00 92,7     0,00 0,00 743 900,00 743 900,00 92,7
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції               0,00 0,00 0,0
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 23 700,00 23 700,00 100,0     0,00 0,00 23 700,00 23 700,00 100,0
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти Нова українська школа за рахунок відповідної субвенції ї державного бюджету 290 600,00 227 635,20 78,3         290 600,00    
41053500 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування мвсцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах       150000,00   143000,00        
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 645 000,00 630 000,00 97,7 450000,00   200000,00 0,00 1 095 000,00 830 000,00 97,7
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 106 582,00 106 581,08 100,0         106 582,00 106 581,08 100,0
Всього :   42 257 795,00 45 419 486,87 107,5 650 000,00   1 271 529,70 105,96 42 907 795,00 46 691 016,57 213,5
                       
  секретар сільської ради           Тетяна ЗАЯЦЬ      
                       

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь