Костринська територіальна громада
Костринська сільська рада Ужгородського району Закарпатської області

Рішення сесій

Зміни до розподілу витрат Костринського сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році

                Додаток 3               до рішення Костринської сільської ради                 13 травня 2022 року № Зміни до розподілу витрат Костринського сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році   07100000000 (код бюджету)                               грн. Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд усього у тому числі бюджет розвитку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0100000 01   Костринська сільська рада (головний розпорядник)     145 000,00 145 000,00     0110000 01   Костринська сілдьська рада (відповідальний виконавець)     145 000,00 145 000,00     0116020 6020 0540 Забезхпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробдяють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги Програма Фінансової підтримки КП "Костринська агенція регіонального розвитку Костринської сільської ради" з питань розвитку житлово-комунального господарства на 2021-2-23 роки 08.09.2021 р.№274 140 000,00 140 000,00     0800000 08   Відділ соціального захисту населення сільської ради (головний розпорядник)     5 000,00 5 000,00     0810000 08   Відділ соціального захисту населення сільської ради (відповідальний виконавець)     5 000,00 5 000,00     0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма "Підтримки учасників АТО,ООС та учасників бойових дій на 2022 рік" 21.12.2021 р. №387 5 000,00 5 000,00     Х Х Х УСЬОГО Х Х 150 000,00 150 000,00                           Секретар сільської ради Тетяна  ЗАЯЦЬ                                       Додаток 2.1                                   до рішення Костринської сільської ради                             13 травня  2022 року  №                                         ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ видатків Костринського сільського бюджету на 2022 рік  (спрямування частини залишку коштів, що утворився на початок 2022 року )         07542000000 (код бюджету)                                                                                               грн.     Код ПКВК місцевих бюджетів Код ТПКВК місцевих бюджетів Код ФКВК бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом     усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі  видатки споживання з них видатки розвитку     оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії         Зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2022 рік за головними розпорядниками коштів, в розрізі джерел коштів:     І. Спрямування частини залишку коштів, що утворився на початок 2022 року 245 000,00 245 000,00       230 000,00   230 000,00       475 000,00     0100000     Костринська сільська рада (головний розпорядник) 140 000,00 140 000,00       230 000,00   230 000,00       370 000,00     0110000     Костринська сільська рада (відповідальний виконавець)  140 000,00 140 000,00       230 000,00   230 000,00       370 000,00     0116020 6020 0540 Забезхпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробдяють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 140 000,00 140 000,00                   140 000,00     0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою           110 000,00   110 000,00       110 000,00     0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів           120 000,00   120 000,00       120 000,00     0800000 08   Відділ соціального захисту населення сільської ради (головний розпорядник) 105 000,00 105 000,00                   105 000,00     0810000 08   Відділ соціального захисту населення сільської ради (відповідальний виконавець) 105 000,00 105 000,00                   105 000,00     0913104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громад, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 5 000,00 5 000,00                   5 000,00     0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 100 000,00 100 000,00                   100 000,00                                             Секретар сільської ради       Тетяна ЗАЯЦЬ                                             Додаток 2                               до рішення Костринської сільської ради                               13 травня 2022 року  №                                         Зміни до додатку 2 рішення сільської ради «Про бюджет Костринської територіальної громади на 2022 рік» – «Розподіл видатків Костринського сільського бюджету на 2022 рік»      7542000000                                 (код бюджету)                           (грн.)     Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом     усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку     оплата праці оплата праці комунальні послуги та енергоносії комунальні послуги та енергоносії         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16     0100000 01   Костринська сільська рада (головний розпорядник) 9 056 400,00 9 056 400,00 6 070 000,00 560 000,00   274 008,00 44 008,00 230 000,00     44 008,00 9 330 408,00     0110000 01   Костринська сільська рада (відповідальний виконавець) 9 056 400,00 9 056 400,00 6 070 000,00 560 000,00   274 008,00 44 008,00 230 000,00     44 008,00 9 330 408,00     0116020 6020 0540 Забезхпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробдяють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 140 000,00 140 000,00                   140 000,00     0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою           110 000,00   110 000,00       110 000,00     0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів           120 000,00   120 000,00       120 000,00     0800000 08   Відділ соціального захисту населення сільської ради (головний розпорядник) 2 407 400,00 2 407 400,00 1 334 400,00 185 000,00   450 000,00   450 000,00       2 857 400,00     0810000 08   Відділ соціального захисту населення сільської ради (відповідальний виконавець) 2 407 400,00 2 407 400,00 1 334 400,00 185 000,00   450 000,00   450 000,00       2 857 400,00     0913104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громад, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 1 251 400,00 1 251 400,00 834 400,00 185 000,00               1 251 400,00     0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 152 000,00 152 000,00                   152 000,00     X X X УСЬОГО 45 973 700,00 45 973 700,00 36 748 400,00 2 303 600,00   1 021 208,00 44 008,00 977 200,00     44 008,00 46 994 908,00                                                                                                                     Секретар сільської ради     Тетяна ЗАЯЦЬ                                                                                                   Додаток 1             до рішення Костринської сільської ради         07 березня 2022 року  №405   Зміни до фінансування Костринського сільського бюджету на 2022 рік     075421000000 (код бюджету)             грн.   Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд   Усього у тому числі бюджет розвитку   1 2 3 4 5 6     Фінансування за типом кредитора   200000 Внутрішнє фінансування  300 000,00 300 000,00       208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  300 000,00 300 000,00       208100 На початок періоду  2 858 849,52 2 156 555,52 702 294,00 9 880,10   208200 На кінець періоду  2 558 849,52 1 856 555,52 702 294,00 9 880,10   208400 Кошти, що передають із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)    -44 008,00 44 008,00 44 008,00     Фінансування за типом боргового зобов'язання   600000 Фінансування за активними операціями  300 000,00 300 000,00       602000 Зміни обсягів готівкових коштів  300 000,00 300 000,00       602100 На початок періоду  2 858 849,52 2 156 555,52 702 294,00 9 880,10   602200 На кінець періоду  2 558 849,52 1 856 555,52 702 294,00 9 880,00                                               Секретар сільської ради Тетяна ЗАЯЦЬ                                                          

10:33 13.05.2022

ІVсесії VІІІ скликання ( друге пленарне засідання)

Рішення ІVсесії VІІІ скликання  ( друге пленарне засідання) "Про внесення змін до рішення І сесії  VІІІ скликання від 24 грудня 2020 року №51 "Про бюджет Костринської сільської територіальної громади на 2021 рік" ( зі змінами від 26 березня №147, 21травня 2021 року №165, 25 червня 2021 року №205)

15:29 09.07.2021

Рішення ІVсесії VІІІ скликання

Рішення ІVсесії VІІІ скликання " Про внесення змін до рішенян І сесії  VІІІ скликання від 24 грудня 2020 року №51 "Про бюджет Костринської сільської територіальної громади на 2021 рік" Х зі змінами від 26 березня №147, 21 травня 2021 року №165)

15:18 25.06.2021

ІІІ сесія "Про внесення змін до рішення І сесії VІІІ скликання від 24 грудня 2020 року №51 "Про бюджет Костринської сільської територіальної громади на 2021 рік"( зі змінами від 26 березня №147)

"Про внесення змін до рішення І сесії VІІІ скликання від 24 грудня 2020 року №51 "Про бюджет Костринської сільської територіальної громади на 2021 рік"( зі змінами від 26 березня №147)

14:44 21.05.2021

ІІ сесія "Про внесення змін до рішення І сесії VІІІ скликання від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Костринської сільської територіальної громади на 2021 рік"

Про внесення змін до рішення І сесії VІІІ скликання  від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Костринської сільської територіальної громади на 2021 рік"

13:40 26.03.2021

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь